BIRTV2022在线展示区 12月8日

深圳市永诺摄影器材股份有限公司
Shenzhen YongNuo Photographic Equipment Co.Ltd

做自动对焦镜头和相机的老灯厂

联系我们

  • 地址 : 深圳市坪山区坑梓街道深福保现代光学厂区A座
  • Address : Block A,Shenfubao Modern Optical Factory,Kengzi Street,Pingshan District,Shenzhen
  • 18219353309
  • 1353860201@qq.com
  • http://www.hkyongnuo.com/
  • 传真:
  • 联系人:庄碧琦
  • 职务:销售

深圳市永诺摄影器材股份有限公司

做自动对焦镜头和相机的老灯厂